Bij elke vereniging zijn er geschreven en ongeschreven regels waar men zich aan dient te houden. Om een veilige omgeving en sfeer te waarborgen op en naast het ijs hebben wij een overzicht gegeven van de belangrijke punten voor onze vereniging.

Omgangsregels

 • Ik accepteer anderen zoals zij zijn
 • Ik ga respectvol met anderen om
 • Ik houd rekening met grenzen van de ander
 • Ik breng geen opzettelijke schade aan de ander en/of materiaal
 • Ik ga met eer en geweten om met mijn positie en functie binnen de vereniging
 • Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden

Wanneer je ziet en/of ervaart dat het niet lukt om aan de omgangsregels te houden, geef dit dan aan bij de trainers, begeleiders of bestuursleden van de vereniging.

De KNSB heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) voor meldingen, vragen en beleid op het gebied van een veilig schaats- en skateklimaat.

Meer informatie over een veilig sportklimaat voor sporters, ouders en trainers is te vinden op de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

Baanbeveiliging

Het klaarzetten van de baanbeveiliging start direct na de dweil. Wij willen jullie dan ook vragen om minstens 5 minuten voor aanvang van de training de schaatsen aan te hebben om te kunnen helpen bij het opzetten van de baanbeveiliging.

Na de training helpt iedereen weer mee met het opruimen van de baanbeveiliging. Het opzetten en opruimen van de baanbeveiliging duurt gemiddeld 7 minuten.

Beschermende kleding

Tijdens shorttracktrainingen en op het ijs is het dragen van een helm verplicht, we hebben enkele helmen te leen of te huur. Ook is het dragen van stevige handschoenen en kniebeschermers verplicht. We raden sterk aan om een nekbeschermer, scheenberschermers en een sportbril te dragen. 

Voor junioren en senioren is snijvaste kleding verplicht. Meer informatie over beschermende kleding is te vinden op de website van de KNSB onder Communiqué 2 – Veiligheid

De trainers hebben een set snijvaste kleding te leen, in verband met hygiëne ligt dit niet standaard op de ijsbaan dus vraag er tijdig naar zodat dit meegebracht kan worden.

Veiligheidsreglement op het ijs

In verband met veiligheid hebben wij ook regels op het ijs, omdat de leden goed op de hoogte zijn kan je gewoon mee met de stroming. De regels worden uitgelegd bij de start van het schaatsseizoen door de trainer. Je altijd terecht bij een van de trainers met vragen over of herhaling van de regels.

Stilstaan

 • Je mag alleen in het midden van de ijsvloer is stilstaan, in uitzonderlijke gevallen mag er ook langs de baan gestaan worden op plekken waar geen kussens staan.
 • De groepen verzamelen in het midden van de ijsvloer, tenzij anders aangegeven door de trainer(s).
 • Starten bij een warming-up voor een wedstrijd mag vanaf het midden van de ijsvloer.

De shorttrackbaan in en uit gaan

 • Kijk goed om je heen of je de shorttrackbaan in of uit kan gaan. Met een klein wijs gebaar in juiste richting zien andere rijders ook dat je van lijn gaat wisselen en kunnen daar rekening mee houden.
 • Na instructies gaat de groep gezamenlijk de baan in, tenzij anders aangegeven door de trainer(s). Met voorkeur de snelste rijder op kop zodat iedereen voldoende ruimte heeft om zijn/haar oefeningen uit te voeren.
 • Voor de bocht gaat de groep de baan in, het aantal ronden tellen start op de blauwe lijn direct na de bocht.
 • De baan uitgaan mag na de eerstvolgende bocht, laat je vooral uitglijden omdat dan je lijn voorspelbaar is.

Vallen

 • Wanneer je valt, probeer zo snel mogelijk op te staan en door te rijden of naar het midden van de ijsvloer te gaan. Lukt het niet om op te staan, dan wordt de training even stilgelegd zodat je veilig bent en rustig kunt wachten op hulp.
 • Bij een val, maak je zo klein mogelijk en probeer met de rug de baanbeveiliging in te gaan omdat dit prettiger voelt.

Inhalen en ingehaald worden

 • Inhalen wordt gedaan met respect en ruimte. Geef andere rijders de ruimte die zij prettig vinden.
 • Tijdens het schaatsen blijf zoveel mogelijk je lijn houden. De rijders die je inhalen schatten zelf in waar zij veilig kunnen inhalen.

Steigerungs

 • Tijdens steigerungs waarbij alle rijders in één groep rijden, mag er in de actieve rust afgesneden worden over het middenterrein zodat de groep weer kan verzamelen. De snelste rijder is verantwoordelijk voor het tempo in de actieve rust en zorgt ervoor dat alle rijders kunnen verzamelen.

Overige gedragsregels op het ijs

 • Voordat de training begint en nadat de baanbeveiliging staat mag er op rustig tempo rondjes gereden worden.
 • Wanneer de trainer uitleg en/of feedback geeft, wordt er geluisterd zodat iedereen de training kan volgen.
 • Blokjes worden alleen door trainers of ervaren shorttrackers teruggeplaatst, tenzij de trainer vraagt of jij dat wil doen.
 • Je mag een verschoven blokje meenemen en aan de trainer geven of geef een seintje dat er blokje van de shorttrackbaan niet goed ligt.
© 2024 Shorttrack Alkmaar. Alle rechten voorbehouden.