Shorttrack Alkmaar wil graag alle leden blijven betrekken bij activiteiten van onze vereniging. Daarom wordt er een jeugdbestuur opgericht welke elk seizoen één of meerdere activiteiten mag organiseren voor de leden van de vereniging. Daarnaast kan het jeugdbestuur onderwerpen die zij belangrijk vinden aandragen en op de agenda zetten van het hoofdbestuur. Zijn er bijvoorbeeld punten die jullie graag anders zien?

Het jeugdbestuur bestaat uit 4 leden van de leeftijd 12 t/m 18 jaar met een maximaal termijn van 3 jaar. Het jeugdbestuur krijgt een eigen budget om activiteiten te organiseren. Het hoofdbestuur en de activiteitencommissie bieden ondersteuning waar gevraagd of nodig is.

Omdat het jeugdbestuur voor Shorttrack Alkmaar nog nieuw is, kan het bestuur naar eigen inzicht ingericht worden. Een aantal punten welke waarover nagedacht kan worden met betrekking tot de vorming van het bestuur zijn:

  • Willen jullie dezelfde functies als het hoofdbestuur? Voorzitter, secretaris en penningmeester? 
  • Verdeling tussen leeftijd en gender binnen het jeugdbestuur? 
  • Welke rol wil het jeugdbestuur invullen binnen Shorttrack Alkmaar?
  • Bij welke onderwerpen willen jullie betrokken worden? 
  • Hoe vaak en hoe zien bijeenkomsten van het jeugdbestuur eruit?
  • Welke communicatiemiddelen gaat het jeugdbestuur met elkaar gebruiken?
  • Willen jullie een afgevaardigde van het hoofdbestuur aanwezig bij de jeugdbestuursvergaderingen/besprekingen? 
  • Hoe geeft Shorttrack Alkmaar jullie een structurele plek binnen onze vereniging?

Word jij lid van ons jeugdbestuur?

Voor meer informatie of aanmelden voor het jeugdbestuur, neem contact op met Fenne Wortel of Krista de Roo. Digitaal contact opnemen kan via ons contactformulier.

© 2024 Shorttrack Alkmaar. Alle rechten voorbehouden.